Raspored i rezultati

Zagrebačka filharmonija slobodna je prvo kolo.

Ekipa Pevec slobodna je treće kolo.

Galerija-treće kolo

Business basketball league

Ekipa RWE Energija slobodna je četvrto kolo.

Galerija-četvrto kolo

Business basketball league

Ekipa Končar slobodna je peto kolo.

Business basketball league

Ekipa Ernst&Young slobodna je šesto kolo.

Business basketball league

Ekipa Inter-net slobodna je sedmo kolo.

Business basketball league

Datum igranja osmoga kola bit će određen naknadno.

Ekipa PwC Hrvatska slobodna je osmo kolo.