Kategorija: rujan 2018.

Predstavljanje ekipa: RWE Energija

RWE Energija

Predstavljanje ekipa

Energija na terenu

Prva ekipa koju imamo čast predstaviti kao natjecatelja u prvoj sezoni Business basketball league 2018./2019. je RWE Energija. Ponosni vlasnici trećega mjesta Business basketball tournamenta održanog u ožujku i pobjednici Business basketball tournamenta u travnju sigurno će dati sve od sebe da dokažu da energija iz njihova naziva nije tek splet slučajnosti.

O tvrtci

Poslovnim aktivnostima innogy grupe u Hrvatskoj od 2013. godine upravlja tvrtka RWE Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. RWE Hrvatska u energetskom lancu vrijednosti sudjeluje kroz prodaju električne energije (RWE Energija d.o.o.), prodaju plina (RWE Plin d.o.o., Koprivnica opskrba d.o.o., Montcogim-plinara d.o.o.), distribuciju plina (Koprivnica plin d.o.o., Montcogim-plinara d.o.o.), zbrinjavanje otpadnih voda (ZOV d.o.o.), kao i kroz razvoj projekata obnovljivih izvora energije u suradnji s HEP-om (Novenerg d.o.o.).

Kako ih pratiti?

Ekipu od 15 prijavljenih igrača možete pratiti na našoj Facebook stranici i Instagram profilu, a detaljne statistike igrača i njihove makinacije s terena potražite uskoro na našim internetskim stranicama.
Više o RWE energija potražite na njihovim stranicama: http://www.rwe.hr/